Wat doet Flanders Image ter promotie van mijn audiovisuele creatie?
In’t kort: We proberen de zichtbaarheid van de Vlaamse audiovisuele creaties te verhogen. En met audiovisuele creaties bedoelen we dus écht alles: van kort tot lang, van fictie tot documentaire, van animatie tot live-action. Het buitenland is daarbij ons eerste actieterrein. Wat doen we? We informeren over Vlaamse film en lobbyen bij filmfestivals en –aankopers. Dat doen we op verschillende manieren gaande van persoonlijke contacten, via diverse print en elektronische publicaties, over de aanwezigheid op festivals en beurzen, tot het gemakkelijker beschikbaar maken van onze creaties aan buitenlandse professionelen. Wat zijn we niet? We zijn geen sales agent. Van zodra we iemand hebben die interesse heeft om een film te programmeren of te kopen, wordt deze doorverwezen naar de rechtenhouder of sales agent van de creatie die dan verder kan onderhandelen en beslissen. Flanders Image is de communicatie- en promotiecel van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en staat dus in eerste instantie ten dienste van de door het VAF ondersteunde audiovisuele creaties. Maar ook bepaalde niet door het VAF ondersteunde films kunnen bij ons terecht.

Wat als een audiovisuele creatie niet ondersteund werd door het VAF?
Studenten- of afstudeerfilms kunnen ook door Flanders Image worden vertegenwoordigd op voorwaarde dat de maker Flanders Image voldoende materialen ter beschikking stelt. Naast het invullen van een productiefiche, dient de maker ook voldoende screener dvd’s, 300dpi stills, en ander promotiemateriaal te leveren. Ook professioneel gemaakte Vlaamse audiovisuele creaties kunnen Flanders Image verzoeken om promotionele ondersteuning. Wij zullen deze aanvraag toetsen aan diverse criteria. Zo dienen de regisseur en een aantal belangrijke cast/crewleden afkomstig te zijn uit, of woonachtig in Vlaanderen. Verder mag de creatie bv. geen pornografische of sexploitationfilm zijn, noch een publiciteits- of opdrachtfilm. Op technisch vlak dient de creatie een professionele minimumstandaard te halen. Verder dient de film ook te passen in het algemene beeld van de Vlaamse film dat Flanders Image naar buiten wenst te brengen.

Kan ik bij Flanders Image terecht voor financiële ondersteuning voor de release van mijn film/audiovisuele creatie?
Nee, Flanders Image verleent geen financiële ondersteuning bij de première/release van een audiovisuele creatie. Voor speelfilms die geen productiesteun van het VAF kregen, biedt het Fonds de mogelijkheid om een aanvraag tot promotiesteun in te dienen. Over deze promotiepremie vindt u hier meer info terug.

Kan ik bij Flanders Image terecht voor financiële ondersteuning voor de promotie van mijn door een festival uitgenodigde film?
Nee, bij selectie van een audiovisuele creatie door een volgens ons belangrijk festival kun je bij het VAF wel terecht voor extra financiële ondersteuning voor de promotie. Hiervoor verwijzen we je naar de VAF website. Bij selectie voor een belangrijk festival, of bij en marktvertoning, zal Flanders Image wel een aantal promotionele kosten op zich nemen. We denken hierbij aan de aanmaak van een flyer (speelfilms), postkaarten (korte film, docu, filmlab), het plaatsen van advertenties en/of banners, etc.

Preferential partners