Aanpassen van titel fiches

Nieuwe titel aanmaken

Registreer of log je in op MyVAF. Ga naar de tab ‘Nieuwe titel’ om een productie toe te voegen. Vergeet zeker niet te bewaren. Wij kijken de gegevens na en publiceren jouw titel op de Flanders Image-website. Je krijgt hier geen automatische melding van.

Het aanleveren van stills in goede kwaliteit is verplicht om de film op onze website te laten verschijnen. Ander beeldmateriaal (setfoto’s, poster enz.) zijn ook welkom. Je kan het beeldmateriaal aanleveren via e-mail, WeTransfer, FTP enz.

Bestaande titel aanpassen

Log je in op MyVAF. Onder de tab 'Mijn titels' vind je een overzicht van jouw producties de op de Flanders Image-website. Klik op een titel om aanpassingen te maken en vergeet zeker niet te bewaren.

Bijkomend beeldmateriaal kan je steeds aanleveren via e-mail, filesharing, FTP enz.

Vragen?

Neem contact op met Flanders Image.

Can we help you?

Contact Flanders Image